Hastalıklar ve Tedavi

Kemik İliğini anlayabilmek için öncelikle hastalıklarınız hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Öncelikle hangi hastalıkların KİT ile tedavi edilebileceğini anlamanız tüm tedavinin başlangıcını oluşturur.

Kemik iliği ve kordon kanı nakliyle tedavi edilebilen hastalıklar şunları içerir:

Lösemi ve lenfomalar:

Multiple miyeloma ve plazma hücre bozuklukları

Ciddi aplastik anemi ve diğer kemik iliği yetmezliği durumları:

CKİY ve diğer genetik immün sistem bozuklukları:

Hemoglobiopatiler:

Hurler Sendromu ve diğer genetik metabolik bozukluklar

Miyelodisplastik ve miyeloproliferatif bozukluklar:

Ailesel eritrofagositik lenfohistiyositoz ve diğer histiyositik bozukluklar

Diğer habis tümörler